ON
YOMEDIA

Phúc Thịnh Nguyễn's Profile

Phúc Thịnh Nguyễn

Phúc Thịnh Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Phúc Thịnh Nguyễn đã đặt câu hỏi: Sinh học 6 Cách đây 2 năm

  Cấu tạo ngoài của thân có bao nhiêu bộ phận ?

 • Phúc Thịnh Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: Nêu đặc điểm của các loại thân chính Cách đây 2 năm

  có 3 loại thân chính. Đó là thân đứng, thân bò và thân leo.

  Thân đứng có 3 dạng : + Thân gỗ : cứng, cao, có cành 

                                     + Thân cột: cững, cao, không cành

                                     + Thân cỏ: mềm, yếu, thấp

  Thân leo: leo bằng nhều cách như bằng thân cuốn, tua cuốn 

  Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất

  Ví dụ: 

  Thân gỗ: Ổi, cam

  Thân cột: Dừa, cau

  Thân cỏ: Ngô, mạ

  Thân leo: Đậu ván, bầu, bí đỏ

  Thân bò: dưa hấu, rau má, ...

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Phúc Thịnh Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phúc Thịnh Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 12 Biến dạng của rễ) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phúc Thịnh Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1