Anh Đinh Phương Anh's Profile

Anh Đinh Phương Anh

Anh Đinh Phương Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Anh Đinh Phương Anh đã đặt câu hỏi: Giúp em với ak Cách đây 1 năm

    Trong các loại mạch điện 3 pha thực tế hay sử dụng mạch nào ? Vì sao ?

  • Anh Đinh Phương Anh đã đặt câu hỏi: Giúp em với ak Cách đây 1 năm

    Trong các loại mạch điện 3 pha thực tế hay sử dụng mạch nào ? Vì sao ?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Anh Đinh Phương Anh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm