AMBIENT

đỗ quyên's Profile

đỗ quyên

đỗ quyên

01/01/1970

Số câu hỏi 9
Số câu trả lời 1
Điểm 14
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (13)

 • đỗ quyên đã tải tư liệu Đề kiểm tra 45 phút lần 1 tiếng Anh lớp 12 - Unit 1, 2, 3 Cách đây 4 ngày
 • đỗ quyên đã tải tư liệu Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia đảo ngữ trong tiếng Anh Cách đây 1 năm
 • đỗ quyên đã trả lời trong câu hỏi: cau dieu kien Cách đây 1 năm

  bạn ơi câu 3 chia if loại 3 chứ hả?

   

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: cau dieu kien if Cách đây 1 năm

  1. If we (live) …………………. in the seaside, we (go) ………………. Swimming everyday

  2. They (get) …………….. better marks if they (study) …………….. harder every day.

   

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: cau dieu kien Cách đây 1 năm

  1. If we (forgive) ………………. you, you (tell) …………..……………… my mother that secret last week.

  2. If we (live) …………………. in the seaside, we (go) ………………. Swimming everyday.

  3. If they (arrive) ………………………. at the airport earlier, they (not miss) …………….. the plane.

   

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: chọn đáp án đúng và giải thích Cách đây 2 năm

  The team..... ready for the next year's world cup clash with Italy.

  a/ will be

  b/ are

  c/ are going to be

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: chọn đáp án đúng và giải thích Cách đây 2 năm

  1. Obscene football chants............. their children to matches

  a/ stop people to take

  b/ stop people taking

  c/ make people stop to take

  d/ make people take

  2. He's hoping.... before next week's game with Liverpool.

  a/ to fit

  b/ to be fit

   

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: chọn đáp án đúng và giải thích Cách đây 2 năm

  ..................... from Owen won the game for Liverpool.

  a. late goal

  b. a later goal

  c. a late goal

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: chọn câu cùng nghĩa Cách đây 2 năm

  the clown amused the children with his antics.

  a/ the clown's antics made the children laugh

  b/ the children were tired of the clown's antics

  giúp mình chọn câu cùng nghĩa đúng và giải thích nhe.

 • đỗ quyên đã đặt câu hỏi: chọn đáp án sai. Cách đây 2 năm

  It was not until they had seen the movies stars that the crowd outside the movie would not disperse.

  chọn đáp án sai và giải thích giùm mình

Điểm thưởng gần đây (10)

 • đỗ quyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • đỗ quyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm