Nguyễn Ngọc Toàn's Profile

Nguyễn Ngọc Toàn

Nguyễn Ngọc Toàn

13/11/1984

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Ngọc Toàn đã đặt câu hỏi: Công nghệ gen + tế bào Cách đây 4 tháng

    Tìm 4 ứng dụng công nghệ tế bào và 4 ứng dụng công nghệ gen trong đời sống sản xuất.