AMBIENT

Nguyễn Ngọc Toàn's Profile

Nguyễn Ngọc Toàn

Nguyễn Ngọc Toàn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Ngọc Toàn đã đặt câu hỏi: Công nghệ gen + tế bào Cách đây 2 năm

    Tìm 4 ứng dụng công nghệ tế bào và 4 ứng dụng công nghệ gen trong đời sống sản xuất.

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn Ngọc Toàn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm