Trần Hồ Khoa Nguyên's Profile

Trần Hồ Khoa Nguyên

Trần Hồ Khoa Nguyên

07/04/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Hồ Khoa Nguyên đã đặt câu hỏi: Hóa học hsg aaaaaaaaaaa Cách đây 3 tháng

    Nhiệt phân hoàn toàn 13,24 gam muối nitrat của kim loại R thu được một oxit và 2,24 hỗn hợp khí NO2 và O2 ở đktc. Tìm R