Tuyết Nhung's Profile

Tuyết Nhung

Tuyết Nhung

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Tuyết Nhung đã đặt câu hỏi: Co cấu phân phối khí Cách đây 3 tháng

    tại sao trong động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam chỉ bằng 1/2 số vòng quay của trục khuỷu?