Pham Hien's Profile

Pham Hien

Pham Hien

19/08/1998

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Pham Hien đã đặt câu hỏi: nhiễm điện Cách đây 3 tháng

    Dưới gầm ô tô chở xăng có một dây xích sắt nối từ vỏ thùng chứa xăng xuống đất. Dây sắt này dùng để làm gì? Tại sao ?