Phạm Thị Minh Châu's Profile

Phạm Thị Minh Châu

Phạm Thị Minh Châu

04/10/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Phạm Thị Minh Châu đã đặt câu hỏi: So sánh các số Cách đây 4 tháng

  So sánh 

  a) 20162015 và 20152016

  b) 22014 và 5891

 • Phạm Thị Minh Châu đã đặt câu hỏi: Viết câu tương ứng Cách đây 4 tháng

  He no longer comes late for school  He used ..........................................

  When I was a child, I was afraid of dogs → (used)..........................................

 • Phạm Thị Minh Châu đã đặt câu hỏi: Viết câu tương ứng Cách đây 4 tháng

  He no longer comes late for school  He used ..........................................

  When I was a child, I was afraid of dogs → (used)..........................................