Đỗ Quang Duy's Profile

Đỗ Quang Duy

Đỗ Quang Duy

24/05/2003

Số câu hỏi 13
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (54)

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: giup mik nha Cách đây 5 tháng

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hidrocacbon X thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thấy xuất hiện 10 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượn bình tăng thêm 18,6 gam. Xác định CTPT và CTCT có thể có của X

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: giupmik nha Cách đây 5 tháng

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết từng khí trong hỗn hợp các khí sau: C2H4; CH4; CO2; SO3. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: giúp mik nha Cách đây 5 tháng

  Hỗn hợp M gồm một hidrocacbon mạch hở A và một hidrocacbon X có công thức CxH2x-2 (x lớn hơn hoặc bằng 2), có tỉ lệ số mol là 2:1. Tỉ khối của hỗn hợp so với hidro bằng 25,33. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp M, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm đi vào 1000 gam dung dịch Ca(OH)2 7,4% thấy có 55 gam kết tủa. Lọc kết tủa, sau đó nếu đun sôi dung dịch thì không thấy có thêm kết tủa xuất hiện.

  1) Tìm CTPT của A và X biết chngs hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon

  2) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi lọc bở kết tủa.

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: cacbon&sillic Cách đây 5 tháng

  Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6 g C trong bingh chứa 4,48 lít O2(đktc) sinh ra một hỗn hợp gồm 2 khí CO và CO2. Thành phần % của mỗi khí là bao nhiêu?

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: cacbon&sillic Cách đây 5 tháng

  Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6 g C trong bingh chứa 4,48 lít O2(đktc) sinh ra một hỗn hợp gồm 2 khí CO và CO2. Thành phần % của mỗi khí là bao nhiêu?