YOMEDIA

Duy Nguyễn's Profile

Duy Nguyễn

Duy Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Duy Nguyễn đã đặt câu hỏi: ........................... Cách đây 7 tháng

  A. VQG Bạch Mã, Phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế.

  B. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng.

  C. VQG Bạch Mã, Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế.

  D. Cố đô Huế, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế.

 • Duy Nguyễn đã đặt câu hỏi: .................... Cách đây 7 tháng

  A. Đà Nẵng, Quảng Nam.

  B. Quảng Nam, Quảng Ngãi.

  C. Ninh Thuận, Bình Thuận.

  D. Phú Yên, Khánh Hòa.

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF