YOMEDIA

Duc Nguyen Trung's Profile

Duc Nguyen Trung

Duc Nguyen Trung

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Duc Nguyen Trung đã đặt câu hỏi: mình hỏi về vật lí Cách đây 8 tháng

    Chiều của lực điện từ tác dụng lên dòng điện đặt trong từ trường không phụ thuộc vào yếu tố nào?

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF