YOMEDIA

Thúc Tiến's Profile

Thúc Tiến

Thúc Tiến

14/04/2008

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (5)

 • Thúc Tiến đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau Cách đây 2 năm

  Gọi O là giao điểm của AC và BD. 

  Ta có AO=CO ; OD=OB ( Tính chất hình bình hành )

  Xét tam giác AOD và tam giác COB có:

  • OA=OC ( gt )
  • OD=OB ( gt )
  • góc AOD = góc COB ( đối đỉnh )

  => tam giác AOD = tam giác COB ( c-g-c)

  => AD = CB ( 2 cạnh tương ứng) (1)

  Xét tam giác AOB và tam giác COD có:

  • OD=OB ( gt )
  • góc AOB = góc COD ( đối đỉnh) 
  • OA=OC ( gt )

  => tam giác AOB = tam giác COD ( c-g-c)

  => AB = CD ( 2 cạnh tương ứng) (2)

  Từ (1);(2) => Hình bình hành có các canh đối bằng nhau.

 • Thúc Tiến đã kết bạn Trần Ngọc Lê Cách đây 2 năm
 • Thúc Tiến đã trả lời trong câu hỏi: Phát sinh giao tử và thụ tinh Cách đây 2 năm

  Chọn A

  Do các tế bào mầm phát triển thành các tinh nguyên bào,

  tinh nguyên bào trải qua giảm phân I cho ra 2 tinh bào bậc I có kích thước ngang nhau.

  sau đó mỗi tinh bào bậc 1 trải qua quá trình giảm phân I cho 2 tính bào bậc II.

  2 tinh bào bậc II tiếp tục trải qua giảm phân II cho ra 4 giao tử đơn bội,

  4 giao tử đơn bội phát triển thành 4 tinh trùng có kích thước ngang nhau.

  => 1 tinh bào bậc I cho ra 4 tinh trùng.

  *Chúc bạn học tốt.

   

 • Thúc Tiến đã trả lời trong câu hỏi: Giải thích vì sao: Sinh sản hữu tính dẫn đến biến dị di truyền? Cách đây 2 năm

  Vì sinh sản hữu tính là sự kết hợp giữa giao tử của cá thể đực và giao tử của cá thể cái ( tinh trùng, trứng) tạo thành hợp tử. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. các cá thể p cho các loại giao tử khác nhau. Trong quá trình thụ tinh, các giao tử tổ hợp lại 1 cách tự do dẫn đến sự xuất hiện các kiểu hình mới ở đời con.

  Vậy sinh sản hữu tính dẫn đến biến dị di truyền.

  *Chúc bạn học tốt.

 • Thúc Tiến đã trả lời trong câu hỏi: Em hãy cho biết: Tế bào nào trải qua quá trình phân bào? Cách đây 2 năm

  Tất cả các tế bào đều tham gia phân bào.

  Nhưng ở quá trình phân bào giảm phân thì xảy ra ở tế bao sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng và hợp tử.

  Nếu ở quá trình phân bào giảm phân thì xảy ra ở tế bào sinh dục chín

  *Chúc bạn học tốt.

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Thúc Tiến: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 năm
 • Thúc Tiến: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF