Tường Vy's Profile

Tường Vy

Tường Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Tường Vy đã đặt câu hỏi: Ankan . các bạn giúp mik vs Cách đây 3 tháng

  một ankan có 12 nguyến tử H trong phân tử . xác định công thức phân tử 

 • Tường Vy đã đặt câu hỏi: Hóa Học 11 . giúp mình ạ Cách đây 7 tháng

  Hóa Học 11 . giúp mình ạ

  dung dịch X chứa ( nh4+ , so42- , mg2+, no3- ) cho 100ml dung dịch X + Naoh dư => 6,72 (l) khí (đktc) và 5,8g kết tủa . cho 100ml dung dịch X + ba(oh)2 dư => 52,4 (g) kết tủa 

  a, viết phương trình phản ứng thu gọn

  b, tính nồng độ của các ion 

 • Tường Vy đã đặt câu hỏi: Hóa Học 11 . giúp mình ạ Cách đây 7 tháng

  Hóa Học 11 . giúp mình ạ

  trộn 100ml dung dịch hcl 0,01M với 100ml dung dịch H2so4 0,02M . tính ph

 • Tường Vy đã đặt câu hỏi: giúp mình với ạ Cách đây 7 tháng

  trộn 100ml dung dịch HCL 0,1M với 100ml dung dịch ( BA(OH)2 0,05M , NA(OH)2 0,05M ) . tính ph sau phản ứng 

 • Tường Vy đã đặt câu hỏi: giúp mình với ạ Cách đây 7 tháng

  trộn 100ml dung dịch HCL 0,1M với 100ml dung dịch ( BA(OH)2 0,05M , NA(OH)2 0,05M ) . tính ph sau phản ứng