YOMEDIA

wang kerry's Profile

wang kerry

wang kerry

07/04/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • wang kerry đã đặt câu hỏi: hóa học 8bài 3 Cách đây 6 năm

  tại sao muối trước to hơn sau khi làm thí nghiệm hòa tan muối với cát sau đó đun sôi

 • wang kerry đã đặt câu hỏi: hóa học 8bài 3 Cách đây 6 năm

  tại sao muối trước to hơn sau khi làm thí nghiệm hòa tan muối với cát sau đó đun sôi

 • wang kerry đã trả lời trong câu hỏi: hóa học 8bài 3 Cách đây 6 năm

  tell me why mới là quan trọng

 • wang kerry đã trả lời trong câu hỏi: hóa học 8bài 3 Cách đây 6 năm

  làm ơn giúp em đi ạ thứ 3 là phải nộp gòi

 • wang kerry đã trả lời trong câu hỏi: hóa học 8bài 3 Cách đây 6 năm

  ý của câu hỏi này là muối khi chưa hòa tan và muối khi trộn và cát hòa tan và cô đọng lại

  so sánh kích thước của hai loại muối đó

 • wang kerry đã đặt câu hỏi: hóa học 8bài 3 Cách đây 6 năm

  tại sao muối trước to hơn sau khi làm thí nghiệm hòa tan muối với cát sau đó đun sôi

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF