Huyền Diệu's Profile

Huyền Diệu

Huyền Diệu

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • 1) cảm nhận về cái hay cái đẹp trong nội dung và nghệ thuật trong đoạn văn sau:

                                                  những ngôi sao thức ngoài kia 

                                              chưa bằng mẹ đã thức vì chúng con 

                                                   đêm nay con ngủ giấc tròn

                                              mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

  2)Trong câu ca dao:

                                              nhớ ai bồi hổi bồi hồi

                                   như đứng đống lửa như ngồi đống than

  a)giải nghĩa từ ''bồi hổi bồi hồi''

  b)phân tích cái hay của câu ca dao trên.

   

 • 1) cảm nhận về cái hay cái đẹp trong nội dung và nghệ thuật trong đoạn văn sau:

                                                  những ngôi sao thức ngoài kia 

                                              chưa bằng mẹ đã thức vì chúng con 

                                                   đêm nay con ngủ giấc tròn

                                              mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

  2)Trong câu ca dao:

                                              nhớ ai bồi hổi bồi hồi

                                   như đứng đống lửa như ngồi đống than

  a)giải nghĩa từ ''bồi hổi bồi hồi''

  b)phân tích cái hay của câu ca dao trên.

   

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 6 tháng

  thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt được thể hiện như thế nào ?những lời lẽ và giọng điệu đó nói lên điều gì

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 6 tháng

  1)Nếu em là Dế Mèn trước 1 Dế Choắt yếu đuối đáng thương em sẽ làm gì ?

  2)Qua cuộc đối thoại giữa Dế Choắt và Dế Mèn em rút ra bài học gì về cách ứng xử trong giao tiếp ?

  3)Nêu tóm tắt quá trình Dế Mèn trêu chị Cốc. Nhận xét cách gây sự của dế Mèn.từ bài học ấy em rút ra bài học gì cho bản thân

   

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 6 tháng

  1)Nếu em là Dế Mèn trước 1 Dế Choắt yếu đuối đáng thương em sẽ làm gì ?

  2)Qua cuộc đối thoại giữa Dế Choắt và Dế Mèn em rút ra bài học gì về cách ứng xử trong giao tiếp ?

  3)Nêu tóm tắt quá trình Dế Mèn trêu chị Cốc. Nhận xét cách gây sự của dế Mèn.từ bài học ấy em rút ra bài học gì cho bản thân