cảm nhận văn bản hộ mình nhé mình đang cần gấp các bạn nhớ ko được lấy bài trên mạng nhé

cảm nhận văn bản hộ mình nhé mình đang cần gấp các bạn nhớ ko được lấy bài trên mạng nhé

bởi Huyền Diệu ngày 04/02/2018

1) cảm nhận về cái hay cái đẹp trong nội dung và nghệ thuật trong đoạn văn sau:

                                                những ngôi sao thức ngoài kia 

                                            chưa bằng mẹ đã thức vì chúng con 

                                                 đêm nay con ngủ giấc tròn

                                            mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

2)Trong câu ca dao:

                                            nhớ ai bồi hổi bồi hồi

                                 như đứng đống lửa như ngồi đống than

a)giải nghĩa từ ''bồi hổi bồi hồi''

b)phân tích cái hay của câu ca dao trên.

 

Theo dõi (1)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan