YOMEDIA

Nếu muốn xuất phát và đến nơi cùng một lúc thì phải dùng xe như thế nào?

bởi thùy trang 11/01/2019

Hai anh em Nam và Nhật ở cách trường 27km mà chỉ có một xe đạp không chở được. Vận tốc của Nam khi đi bộ và khi đi xe đạp lần lượt là 5km/h, 15km/h, còn Nhật là 4km/h và 12km/h. Nếu muốn xuất phát và đến nơi cùng một lúc thì thay nhau dùng xe như thế nào? Xe có thể dựng bên đường và thời gian lên xuống xe không đáng kể

ADSENSE

Câu trả lời (33)

 • gọi x là quảng đường nam đi xe => 27-x là qđ nam đi bộ
  và x là quảng đường nhật đi bộ, 27-x là quảng đường nhật đi xe
  vì nhật và nam đi cùng lúc và tới cùng lúc nên tNam=tnhật
  => \(\dfrac{x}{15}+\dfrac{27-x}{5}=\dfrac{x}{4}+\dfrac{27-x}{5}\) => x=10,5km
  => có 2 cách nam đi trước và đi được 10,5/15 = 0,7 h rồi để xe đó và đi bộ
  cách hai nhật đi trước và đi 10,5/12= 0,875 h thì xuống xe để nam đi

  bởi Nguyễn Văn Thịnh 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bánh xe của một ô tô du lịch có bán kính 25cm. Nếu xe chạy với vận tốc 54km/h và lấy số pi xấp xỉ 3,14 thì số vòng quay của mỗi bánh xe trong 1 giờ là bao nhiêu?

  (nhớ giải cụ thể nha giúp mik mik sẽ tick đủ mà)

  bởi thùy trang 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • *Cách 1:

  Vận tốc dài = vận tốc góc x R
  v = 54 km/h = 15 m/s
  => tốc độ góc của bánh xe:= 15/0.25= 60 (rad/s)
  => số vòng quay bánh xe trong 1h: n= 3600 x 60 / (2 x 3.14) = 34395(vòng)
  *Cách 2

  ( cách của tiểu học): 1 h xe đi được 54 km
  Khi bánh xe quay được 1 vòng thì xe đi được 1 đoạn là:2x3.14x0.00025=1.57 x 10^-3(km)
  Vậy sau 1h số vòng quay của bánh xe là: 54/(1.57 x 10^-3)=34395(vòng)

  bởi Nguyễn Hoàng Tuân 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe đạp từ a đến b với vân tốc 12km/h hết 1h.rồi đi tiếp từ b đến c với vận tốc 20 km/h hết 2h6'. Tính: a) quảng đường AB. b) vận tốc trung bình người đi xe đạp từ b đến c và a đến c.

  bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,

  Độ dài quãng đường AB là:
  \(S_{AB}=V_1.t_1=12.1=12\left(km\right)\)

  b, Vận tốc trung bình của người đó đi từ B đến C là:
  \(V_{tb_{BC}}=20\)(km/h)(gt)

  Đổi:\(2h6'=2,1h\)

  Quãng đường từ B đến C là:
  \(S_{BC}=V_2.t_2=20.2,1=42\left(km\right)\)

  Vận tốc trung bình của người đó từ A đến C là:
  \(V_{tb}=\dfrac{S_{AB}+S_{BC}}{t_1+t_2}=\dfrac{12+42}{1+2,1}=\dfrac{54}{3,1}\)(km/h)

  bởi Phạm Tấn Anh Quy 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật chuyển động thẳng đều ,chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 .Biết F1=20N

  a) Hãy cho biết đặc điểm của lực F1 F2 .Tìm độ lớn của F1?

  b) Tại một điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi , vật sẽ chuyển động như thế nào ? Tại sao?

  bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, F1 và F2 là 2 lực cân bằng

  => F1 = F2 = 20N

  b, Khi F1 mất đi thì vật sẽ chuyển động không đều vì do mất đi lực cân bằng

  bởi Vũ Dương Văn 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ngọc đi học bằng xe đạp đến trường. Nửa thời gian đầu Liễu đi với vận tốc \(V_1\)=40km/h nửa thời gian sau đi với vận tốc \(V_2\)=60km/h. Tính vận tốc trung bình của Ngọc đi học từ nhà đến trường.

  bởi Nguyễn Hạ Lan 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: \(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t+t}=\dfrac{S_1+S_2}{2t}\)(*)

  Lại có:

  \(S_1=V_1.t=40t\left(1\right)\)

  \(S_2=V_2.t=60t\left(2\right)\)

  Thay \(\left(1\right),\left(2\right)\) vào (*) ta được:

  \(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{2t}=\dfrac{40t+60t}{2t}=50\)(km/h)

  Vậy vận tốc trung bình của Ngọc từ nhà đến trường là:\(50\)km/h

  bởi Dương Thùy 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • an định đi đến nhà bạn cách nhà mình 19km. nhưng chú an bảo chờ 15' sẽ dùng xe máy đưa an đi với vận tốc 40km/h. sau khi đi 15', xe bị hỏng, phải sửa mất 30'. sau đó 2 chú cháu tiếp tục đi với vận tốc 10m/svaf cuối cùng đến nhà bạn sớm hơn dự định 15'. hỏi nếu đi xe đạp thì an phải đi với vận tốc là bao nhiêu?

  bởi Lê Vinh 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đổi 10m/s = 36km/h

  đổi 15 phút = 0,25h

  30 phút = 0,5h

  quãng đường mà chú an đưa an đi với vận tốc 40km/h là :

  s1 = v1.t1 = 40 . 0,25 = 10 (km)

  quãng đường còn lại mà an phải đi để đến nhà Minh là :

  s2 = s - s1 = 19 - 10 = 9 (km)

  vì sau khi sửa xe xong, 2 chú cháu tiếp tục đi với vận tốc 10m/s

  => thời gian mà 2 chú cháu phải đi hết quãng đường đó là :

  t2 = \(\dfrac{s_2}{v_2}\) = \(\dfrac{9}{36}\) = 0,25 (h)

  vậy tổng thời gian phải bỏ ra để chú an đưa an đến nhà Minh là :
  t = 0,25 + 0,25 + 0,5 = 1 (h)

  vì 2 chú cháu đến sớm hơn 15 phút => thời gian dự định an đi xe đạp đến nhà Minh là :

  t' = 1 + 0,25 = 1,25 (h)

  Vậy vận tốc của An đi xe đạp đến nhà Minh là :
  v = \(\dfrac{s}{t'}\) = \(\dfrac{19}{1,25}\) = 15,2 (km/h)

  đáp số : 15,2 (km/h)

  bởi Trần Nhàn 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vận tốc là gì? nói vận tốc của người đi xe đạp là 5m/s có ý nghĩa gì?

  bởi Đan Nguyên 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vận tốc là gì ?

  Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
  - Nói vận tốc của người đi xe đạp 5m/s có nghĩ là vận tốc trung bình đi trong 1 giây của người đó là 5m

  bởi Nguyễn Đức Thắng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • lúc 7h, 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm a và b cách nhau 24 km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ a đến b. xe thứ nhất khởi hành từ a với vận tốc 42km/h, xe thứ 2 từ b với vận tốc 36km/h

  a. tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 45 phút kể từ lúc xuất phát

  b. 2 xe có gặp nhau không? nếu có thì gặp nhau lúc mấy giờ? ở đâu

  bởi Nguyễn Hạ Lan 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A B O v1 v2

  - Chọn trục tọa độ trùng với đường thẳng AB

  - Chọn góc tạo độ tại A

  - Chọn góc thwoif gian là lúc 7h

  - Chọn chiều (+) từ A -> B

  Xe 1: \(\left\{{}\begin{matrix}x_{o1}=0\left(km\right)\\v_1=42\left(\dfrac{km}{h}\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow x_1=42t\left(km\right)\)

  Xe 2: \(\left\{{}\begin{matrix}x_{02}=24\left(km\right)\\v_2=-36\left(\dfrac{km}{h}\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow x_2=24-36t\left(km\right)\)

  a) sau 45 phút kể từ lúc xuất phát: \(\Rightarrow t=45'=0,75h\)

  \(\Rightarrow\Delta_x=\left|x_1-x_2\right|=\left|42t-24+36t\right|=34,5\left(km\right)\)

  b) Hai xe sẽ gặp nhau

  Khi hai xe gặp nhau \(\Leftrightarrow x_1=x_2\)

  \(\Leftrightarrow42t=24-36t\)

  \(\Leftrightarrow t=\dfrac{4}{13}\left(h\right)=18'28''\)

  \(\Leftrightarrow x_1=x_2=42t=13\left(km\right)\)

  Vậy hai xe gặp nhau lúc \(7h18'28''\) tại 1 điểm cách A 13km

  bởi nguyễn thị thúy ngân 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khái niệm về vận tốc: Vận tốc là ?

  bởi Nguyễn Thủy 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vận tốc là tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động và đc xđ bằng độ dài quảng đường đi đc trên 1 đơn vị tgian

  bởi Nguyễn son Son 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi từ A => B với v = 20km/h, đi được nửa giờ xe hỏng, phải dừng lại 15' để sửa xe. Sau đó phải tăng tốc 4km mới kịp tới B đúng giờ. Tính quãng đường từ A => B và thời gian đi quãng đường đó

  bởi truc lam 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4 km \h chứ ko phải 4 km nhà bạn

  gọi Qđ là S

  thời gian đi thực tế t1= \(0,5\)+0,25+\(\dfrac{S-\left(V.t\right)}{V+4}\)

  thời gian dự định t2= \(\dfrac{S}{V}\)

  => t1=t2

  0,75+\(\dfrac{S-10}{24}\)=\(\dfrac{S}{20}\)=> s=140 km

  tg bạn tự tính nha được t1=2h

  bởi Huynh Ngo Ngoc Duy 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe máy đi trên quãng đường AB dài 75km trong 1,5 giờ , đi tiếp trên quãng đường BC dài 30 km trong 45 phutd .Hãy tính: a) Vận tố trung bình trên mỗi quảng đường AB,AC?

  b) Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AC

  bởi Hoa Hong 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải

  a)Vận tốc tb của người đó trên qđ AB là:

  \(v_{tb1}=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{75}{1,5}=50\)(km/h)

  Đổi 45'=0,75h

  Vận tốc tb của người đó trên qđ BC là:

  \(v_{tb2}=\dfrac{s_2}{t_2}=\dfrac{30}{0,75}=40\)(km/h)

  b)Vận tốc tb người đó trên cả qđ AC là:

  \(v_{tb3}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{75+30}{1,5+0,75}\approx46,6\)(km/h)

  Đáp số ...(Xong nha bn).

  bởi trần tuyết chinh 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi từ A đến B một phần ba quãng đường đầu người đó đi với vận tốc V1 2/3 Thời gian còn lại đi với vận tốc V2 quãng đường cuối cùng đi với vận tốc V3 tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường

  bởi sap sua 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải

  Gọi \(s_1\)\(\dfrac{1}{3}\)qđ đầu đi vs \(v_1\) trong thời gian \(t_1\).

  \(s_2\)là qđ đi \(v_2\)trong thời gian \(t_2\).

  \(s_3\)là qđ còn lại đi vs \(v_3\)trong thời gian \(t_3\).

  \(s\)là chiều dài qđ AB.

  Theo đề bài ta có:\(s_1=\dfrac{1}{3}s=v_1.t_1=>t_1=\dfrac{s}{3v_1}\left(1\right)\)

  Tương tự:\(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}\left(2\right);t_3=\dfrac{s_3}{v_3}\left(3\right)\)

  Mặt khác:\(t_2=2t_3\left(4\right);s_2+s_3=\dfrac{2}{3s}s\left(5\right)\)

  Từ (4) => \(\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{2s_3}{v_3}=>s_2=\dfrac{2v_2.s_3}{v_3}\)

  Thay vào (5) => \(\dfrac{2v_2.s_3}{v_3}+s_3=\dfrac{2s}{3}< =>s_3\left(\dfrac{2v_2+v_3}{v_3}\right)=\dfrac{2s}{3}\)

  =>\(s_3=\dfrac{2v_3}{3\left(2v_2+v_3\right)}.s=>s_2=\dfrac{2v_2}{v_3}.\dfrac{2v_3}{3\left(2v_2+v_3\right)}.s\)

  Từ (2)=>\(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{4s}{3\left(2v_2+v_3\right)}\)

  Từ (3)=>\(t_3=\dfrac{s_3}{v_3}=\dfrac{2s}{3\left(2v_2+v_3\right)}.\)

  Vậy \(v_{tb}=\dfrac{s}{\dfrac{s}{3v_1}+\dfrac{4s}{3\left(2v_2+v_3\right)}+\dfrac{2s}{3\left(2v_2+v_3\right)}}=\dfrac{1}{\dfrac{2v_2+v_3+6}{3v_1\left(2v_2+v_3\right)}}.\)

  Xong bài này hơi khó nên bạn tick cho mik n nha.

  bởi Nguyễn Ngọc 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lúc 6h , 2 x.phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 24km . Ch chuyển đg đều và cùng chiều . Xe 1 đi từ A với \(V_1=\) 42km/h. Xe 2 từ B với \(V_2\) = 36km/h

  a. Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 45p' kể từ lúc x.phát ?
  b. 2 xe gặp lúc mấy h ? where ?

  Vẽ sơ đồ thôi nhá , giải có r`

  P.s : Ai lm đc tag 1 vé sang Thái Lan chuyển giới

  bởi Long lanh 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quãng đường xe 1 đi được sau 45 phút :

  \(s_1=t_1.v=\dfrac{42.3}{4}=31,5\left(km\right)\)

  Quãng đường xe 1 đi được sau 45 phút :

  \(s_2=t_2.v=\dfrac{36.3}{4}=27\left(km\right)\)

  Khoảng cách A đến xe 2 sau 45 phút :

  \(27+24=51\left(km\right)\)

  Khoảng cách 2 xe sau 45 phút :

  \(51-31,5=19,5\left(km\right)\)

  b,

  \(v_1-v_2=6\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

  Thời gian để hai xe gặp nhau :

  \(\dfrac{24}{6}=4\left(h\right)\)

  2 xe gặp nhau lúc : 6 + 4 = 10(h)

  Khoảng cách từ A đến where :

  \(v=\dfrac{s}{t}=>s=v.t=42.4=168\left(km\right)\)

  P/s : lm nhanh để tối xem bóng đá , sai thông cảm nha vs .

  bởi Nguyễn Ambrose 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một ca nô chuyển động với vận tốc V khi nước lặn. Nếu nước chảy với vận tốc V' thì thời gian để ca nô đi đoạn đường S ngược chiều dòng nước là bao nhiêu? Thời gian đi là bao nhiêu nếu ca nô cũng đi đoạn đường S đó nhưng xuôi dòng nước chảy.

  bởi na na 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{s}{v-v'}\)

  \(t_2=\dfrac{s}{v+v'}\)

  :))

  bởi Trần Hoàn 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe đạp khởi hành từ thành phố A với vận tốc 2 mét trên giờ đến thành phố B công tại thời điểm đó một xe mô tô khởi hành từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 54 km trên giờ Sau 1 giờ 30 phút hai xe gặp nhau tại điểm m a Tính khoảng cách giữa hai thành phố A và B b địa điểm m cách thành phố B bao nhiêu km

  bởi Nguyễn Hồng Tiến 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi: v1=2m/h=0,002km/h 1h30=1,5h

  Sau 1h30 người đi xe đạp xuất phát từ A đi được quãng đường là:

  S1=v1.t=0,002.1,5=0,003(km)

  Sau 1h30 người đi mô tô xuất phát từ B đi được quãng đường là:

  S2=v2.t=54.1,5=81(km)

  Xe đạp xuất phát từ A và xe mô tô xuất phát từ B và sau 1h30 hai xe gặp nhau tại m => a)Quãng đường AB dài: S=S1+S2=0,003+81

  =81,003(km)

  b) Địa điểm m cách thành phố B 81km

  bởi lê thị minh tuyền 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi xe đạp trong nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1= 12km/h, nửa quãng đường sau đi với vận tốc không đổi, biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là vtb= 8km/h.

  a/ Lập biểu thúc tính thời gian đi nửa quãng đường đầu, nửa quãng đường sau.

  b/ Tính v2.

  bởi Phan Thiện Hải 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Thời gian đi nửa quãng đường đầu là :

  t1 = \(\dfrac{s_1}{v_1}\)

  Thời gian đi nửa quãng đường sau là :

  t2 = \(\dfrac{s_2}{v_2}\)

  b) Gọi s là độ dài cả quãng đường

  Thời gian đi hết cả quãng đường đó là :

  t = \(\dfrac{s}{v_{tb}}\) (1)

  Mà t = t1 + t2

  = \(\dfrac{s_1}{v_1}\) + \(\dfrac{s_2}{v_2}\) = \(\dfrac{s}{2v_1}\) + \(\dfrac{s}{2v_2}\) (2)

  Từ (1) và (2) :

  \(\dfrac{s}{v_{tb}}\) = \(\dfrac{s}{2v_1}\) +\(\dfrac{s}{2v_2}\)

  => \(\dfrac{1}{v_{tb}}\) = \(\dfrac{1}{2v_1}\) +\(\dfrac{1}{2v_2}\)

  => \(\dfrac{1}{2v_2}\) = \(\dfrac{1}{v_{tb}}\) - \(\dfrac{1}{2v_1}\) = \(\dfrac{1}{8}\) - \(\dfrac{1}{2.12}\) = \(\dfrac{1}{12}\)

  => 2v2 = 12 => v2 = 6 km/h

  Vậy ...

  bởi Phạm Y Nữ 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe đạp 4 km với vận tốc 10 km trên giờ Sau đó dừng lại sửa xe hết 30 phút rồi đi tiếp 8 km nữa với vận tốc V2 biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là 6 km trên giờ tìm v2

  bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Thời gian đi hết quãng đường trước khi sửa xe là:

  \(t_1=\dfrac{s_1}{v_1}=\dfrac{4}{10}=0,4\left(h\right)\)

  Thời gian đi hết quãng đường sau khi sửa xe là:

  \(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{8}{v_2}\)

  Ta có vận tốc trung bình của người đó là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}\Leftrightarrow6=\dfrac{4+8}{0,4+\dfrac{8}{v_2}}\)

  Suy ra: \(6\left(0,4+\dfrac{8}{v_2}\right)=12\)

  \(\Leftrightarrow2,4+\dfrac{48}{v_2}=12\\ \Leftrightarrow12-2,4=\dfrac{48}{v_2}\\ \Leftrightarrow9,6=\dfrac{48}{v_2}\\ \Leftrightarrow9,6v_2=48\\ \Leftrightarrow v_2=5\)

  Vậy vận tốc của người đó sau khi sửa xe là: 5km/h

  bởi Nguyễn Huyền 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA