AMBIENT

Tính trọng lượng riêng của cát biết 20 dm2 cát có khối lượng 30 kg ?

bởi Bảo Lộc 25/01/2019

Mai mình thi rồi, ae giúp mình nha:

Biết 20 dm2 cát có khối lượng 30 kg

a. Tính trọng lượng riêng của cát

b. Tính trọng lượng của 6 m3 cát

ADSENSE

Câu trả lời (9)

 • GIAỈ :

  Đổi : \(20dm^3=0,02m^3\)

  a) Khối lượng riêng của cát là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{0,02}{30}\approx0,0007\)(kg/m3)

  Trọng lượng riêng của cát là:

  \(d=10.D=10.0,0007=0,007\)(N/m3)

  b) Khối lượng của 6m3 cát là :

  \(m=6.30:0,02=9000\left(kg\right)\)

  Trọng lượng của 6m3 cát là :

  \(P=10.m=10.9000=90000\left(N\right)\)

  bởi Phương Thảo 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/một bình chia độ đang chứa 50cm khối nước.Khi thả một hòn sỏi vào bình thì nước dáng lên ngang vạch 60m khối:a) tính khối lượng riêng của khối đá trên:b) nếu tiếp tục thả 2 hòn sỏi giống như trên vào bình chia độ thì nước trong bình dâng lên ngang vạch bao nhiêu?

  2/ một khối đá có khối lượng là 520kg và có thể tích 0.2 m khối:a) tính khối lượng riêng của khối đá trên?:b)nếu 1 vật làm bằng sắt và cũng có thể tính là 0.2m khối thì 1 vật phải có khối lượng bao nhiêu?(biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m khối)

  bởi A La 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1 :

  Tóm tắt :

  \(V_1=50cm^3\)

  \(V_2=60cm^3\)

  a) \(V_{vật}=?\)

  b) \(2V_{vật}=>V_{nướcdâng}=?\)

  GIẢI :

  a) Thể tích của khối đá trên là :

  \(V_{vật}=V_2-V_1=60-50=10\left(cm^3\right)\)

  b) Thể tích của 2 hòn sỏi như thế là :

  \(2V_{vật}=2.10=20\left(cm^3\right)\)

  Vì thế nước dâng lên khi thả 2 hòn sỏi như nhau là :

  \(V_{nướcdâng}=V_1+2V_{vật}=50+20=70\left(cm^3\right)\)

  bởi Tạ Văn Đón Đón 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật kích thước mỗi cạnh là 4m. biết khối lượng riêng của không khí trong phòng là 1,29 kg/m3 .tính khối lượng của khối khí trong phòng

  bởi Nguyễn Ngọc Sơn 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thể tích của căn phòng đó là:

  \(V=4.4.4=64\left(m^3\right)\)

  Khối lượng của không khí trong phòng là:

  \(m=D.V=1,29.64=82,56\left(kg\right)\)

  Vậy khối lượng của không khí trong phòng là 82,56kg

  bởi Trương Minh Hùng 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để pha nước muối người ta đổ 0,5g muối vào nửa lít nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3. Và khi hòa tan thì thể tích của nước muối không tăng. Khối lượng riêng của nước muối là ............. kg/m3

  bởi Bo Bo 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • V nước = nửa lít => \(m_{nước}=0,5\left(kg\right)\)

  => \(D=\dfrac{m}{V}=>V_{nước}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,5}{1}=0,5\left(cm^3\right)\)

  Khối lượng nước muối là :

  \(0,5+0,5=1\left(g\right)\)

  Vì khi hoà tan muối vào thể tích không đổi nên :

  \(V_{n.muối}=0,5\left(cm^3\right)\)

  \(=>D_{n.muối}=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1}{0,5}=2\left(\dfrac{g}{cm^3}\right)\)

  Chúc bạn học tốt !!

  bởi Nguyễn Hồng Gấm 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 quả cân được làn bằng chất có khối lượng riêng là 7800kg/ m3, có thể tích là 0,0001m3. nếu treo quả cân vào lực kế thì lực kế chỉ bao nhiêu

  bởi Dell dell 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(D=7800kg|m^3\\ V=0,0001m^3\\ \overline{P=?}\)

  Giải:

  Trọng lượng riêng của chất đó là:

  \(d=10.D=10.7800=78000\left(N|m^3\right)\)

  Trọng lượng của vật đó là:

  \(P=d.V=78000.0,0001=7,8\left(N\right)\)

  Vậy chỉ số của lực kế là 7,8N (vì chỉ số của lực kế cho biết trọng lượng của vật)

  bởi nguyen van a 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>