AMBIENT

Tính khối lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 0.4 m3?

bởi thuy linh 25/01/2019

Cho một chiếc dầm sắt có thể tích 0.4 m3 . biết khối lượng riêng của chiếc dầm sắt là Dsắt =7800 ( kg/m3 )

a. Tính khối lượng của chiếc dầm sắt ?

b. Trọng lượng của chiếc dầm sắt ?

c. Tính trọng lượng riêng của chiếc dầm sắt ?

ADSENSE

Câu trả lời (11)

 • a) Khối lượng chiếc dầm sắt :

  \(m_{sắt}=D_{sắt}\cdot V_{sắt}=0,4\cdot7800=3120\left(kg\right)\)

  b) Trọng lượng chiếc dầm sắt :

  \(P_{sắt}=10m_{sắt}=3120\cdot10=31200\left(N\right)\)

  c) Trọng lượng riêng chiếc dầm sắt :

  \(d_{sắt}=10D_{sắt}=10\cdot7800=78000\left(N/m^3\right)\)

  bởi Phương Anh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ở 200C thì 1,2kg không khí chiếm thể tích 390 lít

  còn ở 400C thì 1,2kg không khí chiếm thể tích 865 lít

  a. Tính trọng lượng riêng của hai khối khí ở hai nhiệt độ trên

  b. Nếu trong phòng có loại không khí trên thì không khí nào nằm ở bên dưới

  Gỉai thích vì sao khi vào phòng ta thường thấy lạnh ở chân

  bởi hai trieu 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(390l=0,39m^3\)

  \(865l=0,865m^3\)

  a.Trọng lượng khí 1 (khí ở nhiệt độ 20oC):

  \(P_1=10m_1=10.1,2=12\left(N\right)\)

  Trọng lượng riêng khí 1 (khí ở nhiệt độ 20oC):

  \(d_1=\dfrac{P_1}{V_1}=\dfrac{12}{0,39}\approx30,8\left(N/m^3\right)\)

  Trọng lượng khí 2 (khí ở nhiệt độ 40oC):

  \(P_2=10m_2=10.1,2=12\left(N\right)\)

  Trọng lượng riêng khí 2 (khí ở nhiệt độ 40oC):

  \(d_2=\dfrac{P_2}{V_2}=\dfrac{12}{0,865}\approx13,9\left(N/m^3\right)\)

  b.Do không khí nào có trọng lượng riêng nhỏ hơn thì không khí đó sẽ ở bên trên

  Nên không khí thứ 1 sẽ nằm bên dưới (30,8N/m3 > 13,9N/m3)

  Vậy …

  bởi Thương Vũ Thị 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dùng bình chia độ 100 cm hoặc lớn hơn để đó khoảng 15 hòn sỏi to bằng đốt ngón tay người lớn

  lần đo khối lượng(g) thể tích(m3) khối lượng riêng(kg/m3)
  1
  2
  3
  lần đo khối lượng(kg) thể tích(cm3) khối lượng riêng(kg/m3)
  1
  2
  3

  bởi Nguyễn Trung Thành 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dùng bình chia độ 100 cm hoặc lớn hơn để đó khoảng 15 hòn sỏi to bằng đốt ngón tay người lớn

  lần đokhối lượng(g)thể tích(m3)khối lượng riêng(kg/m3)
  115g0,05m30,3 kg/m3
  215g0,05m30,3 kg/m3
  315g0,05m30,3 kg/m3

   

   

   

  bởi Việt Hoàng 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy xác định trọng lượng riêng của vật A.Biết vật A có khối lượng 2 kg và thể tích 1 dm3

  bởi thanh hằng 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trọng lượng riêng được tính bằng công thức :

  \(d=\dfrac{P}{V}\)

  d là trọng lượng riêng (N/m³)

  P là trọng lượng (N)

  V là thể tích (m³)

  Vậy ở bài này, đổi 2kg = 20N , 1 dm\(^3=1\cdot10^{-3}\left(m^3\right)\)

  => Trọng lượng riêng của vật \(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{20}{1\cdot10^{-3}}=20000\) (N/\(m^3\))

  bởi Đặng Lệ 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính khối lượng riêng của khối thuỷ tinh có thể tích 12 dm3 , biết khối lượng riêng của thủy tinh là 2500kg/m3 ?

  bởi Nguyễn Thị An 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề có vấn đề, hỏi tính khối lượng riêng sao lại cho biết khối lượng riêng ?

  Tính khối lượng của khối thuỷ tinh có thể tích 12 dm3, biết khối lượng riêng của thủy tinh là 2500kg/m3 ?

  Đổi : \(12dm^3=0,012m^3\)

  Khối lượng của khối thủy tinh là :

  \(m=D.V=2500.0,012=30\left(kg\right)\)

  Vậy khối lượng của khối thủy tinh là 30kg

  bởi Nguyễn Thị Trang 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mỗi vật có klg: 180 kg thể tích: 12000 lít

  A) tính khối lượng riêng của vật đó

  B) tính trọng lượng riêng của vật đó

  bởi Tram Anh 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt Giải

  m = 180 kg a) Khối lượng riêng của vật đó là:

  V = 12000 l = 12 m3 D = m : V = 180 : 12 = 15 ( kg/m3 )

  a) D = ? b) Trọng lượng riêng của vật đó là:

  b) d = ? d = 10 . D = 10 . 15 = 150 ( N/m3 )

  Đáp số: a) 15 kg/m3

  b) 150 N/m3

  bởi Nguyễn Oanh 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>