AMBIENT

Tính khối lượng của bức tượng có trọng lượng 356N và thể tích 4dm3 ?

bởi Trần Phương Khanh 25/01/2019

Bức tượng có trọng lượng 356N và thể tích 4 đề xi mét khối

A. Tính khối lượng của bức tượng

B. Tính khối lượng riêng của chất làm ra bức tượng

ADSENSE

Câu trả lời (13)

 • Bức tượng có trọng lượng 356N và thể tích 4 đề xi mét khối

  A. Tính khối lượng của bức tượng

  B. Tính khối lượng riêng của chất làm ra bức tượng

  GIAI :

  Tóm tắt :

  P = 356N

  V = 4dm3 = 0,004 (m3)

  D= ...?

  LG:

  Khối lượng của bức tượng là :

  P=10.m <=> m=P/10 = 356/10 = 35,6 (kg)

  Khối lượng riêng của bức tượng :

  D=m/V = 35,6/0,004= 8900(kg/m3)

  bởi Trịnh Lương 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân mà không dùng nhiệt kế rượu ?

  bởi Bo Bo 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vì nhiệt độ sôi của rượu nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước, nếu dùng nhiệt kế rượu thì không đo được vì rượu sẽ sôi trước. Trong khi đó nhiệt độ của thủy ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước nên đo được.

  bởi Nguyễn Huỳnh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm mốc chia nhiệt độ ?

  bởi Lê Nhật Minh 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo mình vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi.

  bởi Đức Mạnh 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mỗi hòn gạch"hai lỗ" có khối lượng 1,8kg.Hòn gạch có thể tích 1190cm^3. Mỗi lỗ có thể tích 195cm^3.

  a, Tính trọng lượng của viên gạch.

  b, Tính khối lượng riêng của viên gạch.

  c, Trọng lượng riêng của viên gạch.

  ( Làm tròn đến chữ số thập phan thứ nhất nếu có)

  bởi Thiên Mai 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giải

  a) trọng lượng của viên gạch là :

  P=10.m =>1,8.10=18(N)

  b) khối lượng riêng của viên gạch đó là :

  D=\(\dfrac{m}{V}\) =>1,8:1190=0,01(kg/m3)

  c) trọng lượng riêng của viên gạch là:

  d=\(\dfrac{P}{V}\)=> 18:1190=0,02(N/m3)

  bởi pham van doan 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m3 có ý nghĩa gì?

  bởi Lan Ha 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nói KLR của sắt là 7800 kg/m3 điều này có ý nghĩa là cứ 1 m3 sắt thì có khối lượng là 7800kg

  Tương tự, khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m3 có ý nghĩa ;à cứ 1m3 đá có khối lượng là 2600kg.

  bởi Chokies Chinh 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một thanh kim loại có khối lượng 3510g có thể tích là 0,45 dm3 . Hãy tính :

  A) trọng lượng của vật ?

  B) khối lượng riêng của chất làm nên vật và trọng lượng riêng của vật?

  C) thanh kim loại đó là chất gì?

  bởi Nguyễn Thị Trang 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi: 3150g = 3,15 kg , 0,45 dm3 = 0,045 m3

  a) Trọng lượng của vật là:

  P=10.m = 10 . 3,15 = 31,5 (N)

  b) Khối lượng riêng của chất làm nên vật là:

  D= m/v = 3,15 : 0,045 = 70 (kg/m3)

  Trọng lượng riêng của vật là:

  d=10.D=10.70=700(N/m3)

  c) Thanh kim loại đó là chất rắn.

  Tick cho mình nha

  bởi Cậnn Trang 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai chất lỏng a và b đựng trong 2 bình có thể tích 10 lít.Biết rằng khối lượng của hai chất lỏng là 4kg,khối lượng của chất lỏng a chỉ bằng 1 phần 3 khối lượng của chất lỏng b.Hãy cho biết khối lượng riêng của hai chất lỏng đó

  bởi Sam sung 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối lượng của chất lỏng a là :

  4 : ( 1 + 3 ). 1 = 1 ( kg )

  Khối lượng chất lỏng b là : 4 - 1 = 3 ( kg)

  Đổi 10 lít = 0,01 m3

  Khối lượng riêng của chất lỏng đựng trong bình a là :

  \(\dfrac{1}{0,01}=100\) (kg/m3 )

  Khối lượng riêng của chất lỏng đựng trong bình b là :

  \(\dfrac{3}{0,01}=300\) ( kg/m3 )

  bởi Nhungg Phương 05/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>