AMBIENT

Nghĩ cách lấy ra 2,5kg từ một bao gạo 10kg bằng một cân Rôbecvan có GHD 6kg đã bị mất bộ quả cân ?

bởi Choco Choco 25/01/2019

hãy nghĩa cách lấy ra 2,5kg từ một bao gạo 10kg bằng một cân Rôbecvan có GHD 6kg đã bị mất bộ quả cân

ADSENSE

Câu trả lời (13)

 • + Xới 10kg lên hai đĩa sao cho hai đĩa cân bằng, ta được 5kg

  + Tiếp tục xới 5kg lên hai đĩa sao cho hai đĩa cân bằng, ta được 2,5kg

  Vậy bằng hai cách trên ta được 2,5kg

  bởi Trần Minh Anh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dầu hoả có khối lượng riêng ở 20oC là 900kg/m3. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1oC đã tăng thể tích dầu hoả bằng \(\dfrac{1,2}{1000}\)

  thể tích của nó ở 20oC. Tính khối lượng riêng của dầu hoả ở 60oC.

  Giúp mk nha!

  bởi Thụy Mây 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Xét V = 1m3 dầu hỏa ở 20oC có khối lượng m = 900kg

  Khi nhiệt độ tăng lên 60oC thì thể tích dầu hỏa thăng thêm:

  \(\dfrac{1,2}{1000}.60.V=\dfrac{9}{125}V=0,072m^3\)

  Thể tích mới: \(V'=1+0,072=1,072m^3\)

  Khối lượng riêng mới: \(D'=\dfrac{m}{V'}=\dfrac{900}{1,072}\approx839,6\left(kg/m^3\right)\)

  Đáp số: 839,6kg/m3

  bởi Cao Kỳ Anh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000N/m3 .vậy 5 lít dầu ăn có khối lượng bằng bao nhiêu

  bởi Nguyễn Thị Thúy 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(V=5l=0,005m^3\\ d=8000N|m^3\\ \overline{m=?}\)

  Giải:

  Trọng lượng của 5 lít dầu ăn là:

  \(P=d.V=8000.0,005=40\left(N\right)\)

  Khối lượng của 5 lít dầu ăn là:

  \(m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{40}{10}=4\left(kg\right)\)

  Vậy khối lượng của 5 lít dầu ăn là 4kg

  bởi Truong Vy Khang 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mn ưi chí giúp mik nha đang gấp ak " vật có khối lượng là 156kg ,có thế tích là 20dm3 . Tính

  A) TL của vật đó?

  B)TLR của vật đó?

  C)KLR của vật đó?

  bởi Trần Bảo Việt 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trả lời:

  Tóm tắt :

  M: 156kg

  V:\(20dm^3=0,02m^3\)

  a) P : ?

  b)d:?

  c)D:?

  Giải:

  a)Trọng lượng của vật đó là :

  P=M.10 =156.10 = 1560(N)

  b)Trọng lượng riêng của vật là:

  d \(=\dfrac{P}{V}=1560:0,02=78000\left(N/m^3\right)\)

  c)Khối lượng riêng của vật là:

  \(D=\dfrac{M}{V}=156:0,02=7800\left(kg/m^3\right)\)

  Đ/s: a)1560(N)

  b)78000(N/\(m^3\))

  c)7800(kg/\(m^3\))

  bởi Nguyễn thị Phương anh 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 khối sắt có khối lượng là 0,39 tấn . biết khối lượng riêng cuad sắt là 7800kg/ m3 . tính thể tích của khối sắt trên

  bởi thu phương 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m = 0,39 tấn =390kg

  \(D=7800kg|m^3\\ \overline{V=?}\)

  Giải:

  Thể tích của khối sắt đó là:

  \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{390}{7800}=0,05\left(m^3\right)\)

  Vậy thể tích của khối sắt đó là 0,05m3

  bởi Phạm Krito 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng cân Robecvan để đo khối lượng của túi đường,khi đòn cân thăng bằng trên đĩa cân bên trái có 1 túi đường,còn đĩa cân phải có các quả cân:1 quả 200g,2 quả 100g,1 quả 50g.Tính khối lượng túi đường

  bởi Mai Đào 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_1=200g\)

  \(m_2=100g\)

  \(m_3=50g\)

  __________________

  \(m=?\)

  Giải:

  Khối lượng của túi đường là:

  \(m=m_1+m_2+m_3=200+100+50=350\left(g\right)\)

  Vậy khối lượng của túi đường là 350g.

  bởi Huynh NGuyen Vy 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một học sinh dùng thước thẳng để đo chiều dài một chiếc bàn học . Kết quả được 87,5cm. Xác định độ chia nhỏ nhất của thước

  bởi Vũ Hải Yến 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Độ chia nhỏ nhất của thước có thể là:

  0,1 cm;

  0,5 cm;

  1 cm.

  Chúc bạn học tốt!

  bởi Natsume Hùng 05/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>