AMBIENT

Để đo thể tích một chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít, cần chọn bình chia độ như thế nào?

bởi Lê Tường Vy 25/01/2019

Chọn đáp án đúng:

C1:Để đo thể tích một chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít, cần chọn bình chia độ ?

A.Bình có GHĐ 1000ml và ĐCNN 1ml. B.Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 1ml.

C.Bình có GHĐ 750ml và ĐCNN 5ml D.Bình có GHĐ 500ml và ĐCNN 1ml

C2:Đơn vị đo thể tích hợp pháp của nước ta là:

A.dm3 B.cm3 C.m3 D. m

C3:Trong các thước đo dưới đây, thước thích hợp nhất để đo độ dài SGK vật lý 6 là:

A.Thước có GHĐ 2m và ĐCNN 1cm. B.Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm

C. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm D.Thước dài có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm

C4:Để đo chiều dài sân bóng khoảng 30m, ta nên chọn thước đo nào?

A.Thước cuộn có GHĐ 5m ,ĐCNN 1cm B.Thước thẳng có GHĐ 1m,ĐCNN 1mm

C.Thước cuộn có GHĐ 3m, ĐCNN 1mm D.Thước dây có GHĐ 1,5 m ,ĐCNN 1cm

ADSENSE

Câu trả lời (9)

 • Chọn đáp án đúng:

  C1:Để đo thể tích một chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít, cần chọn bình chia độ ?

  A.Bình có GHĐ 1000ml và ĐCNN 1ml.

  B.Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 1ml.

  C.Bình có GHĐ 750ml và ĐCNN 5ml

  D.Bình có GHĐ 500ml và ĐCNN 1ml

  C2:Đơn vị đo thể tích không hợp pháp của nước ta là:

  A.dm3 B.cm3 C.m3 D. m

  C3:Trong các thước đo dưới đây, thước thích hợp nhất để đo độ dài SGK vật lý 6 là:

  A.Thước có GHĐ 2m và ĐCNN 1cm.

  B.Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm

  C. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm

  D.Thước dài có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm

  C4:Để đo chiều dài sân bóng khoảng 30m, ta nên chọn thước đo nào?

  A.Thước cuộn có GHĐ 50m ,ĐCNN 1cm

  B.Thước thẳng có GHĐ 10m,ĐCNN 1mm

  C.Thước cuộn có GHĐ 30m, ĐCNN 1mm

  D.Thước dây có GHĐ 1,5 m ,ĐCNN 1cm

  Chúc bạn học tốt!

  bởi Nguyễn thị Phương anh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trên một can nhựa có ghi 2 lít điều đó nghĩa là gì?

  bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trên một can nhựa có ghi “2 lít” điều đó có nghĩa là :Giới hạn chứa chất lỏng của can là 2 lít

  bởi Trần Minh Anh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bởi Phan Thị Trinh 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy chọn bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng gần đầy chai 0,25 lít

  • bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 28/01/2019
   Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo mình thì là B.

  Vì lượng chất lỏng chỉ "gần đầy" chai 0,25 lít nên không dùng bình có vạch chia 5ml được.

  bởi Nguyễn Liên 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một vật đặt khối lượng 2,7 kg ,thể tích 1dm3 a ) tính khối lượng riêng của chất vật đó b )tính trọng lượng riêng của chất vật đó

  bởi Phong Vu 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m= 2,7 kg

  V= 1dm3= 0,001 m3

  ____________________________

  b, D= ? kg/m3

  c, d= ? N/m3

  Giải:

  a, Khối lượng riêng của vật chất đó là:

  D= \(\dfrac{m}{V}=\dfrac{2,7}{0,001}\)= 2700 (kg/m3)

  b, Trọng lượng của chất đó là:

  P= 10.m= 2700. 10= 27 000 ( N/m3)

  Trọng lượng riêng của chất đó là:

  d= \(\dfrac{P}{V}=\dfrac{27000}{0,001}\)= 27000000 (N/m3)

  Vậy;.........................

  bởi Đậu Lâm 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA