Xác định điện tích của electron

bởi ngo gia tuan ngày 24/12/2017

nếu nguyêntử 0xi bị mất hết electron thì nó trở thành một ion điện tích là A +1,6.10^-19 B -1,6.10^-19  C +12,8.10^-19               D -12,8.10^-19

Câu trả lời (1)

  • C nhé, có 8 proton ×1,6.10^-19

    bởi Bích Liên ngày 27/12/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan