YOMEDIA
ZUNIA12

Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một đoạn 30cm. Ảnh A1B1 là ảnh thật. Dời vật đến vị trí khác, ảnh của vật là ảnh ảo cách thấu kính 20cm. Hai ảnh có cùng độ lớn. Tính tiêu cự của thấu kính.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Vật qua thấu kính tạo ảnh thật A1B1 nên thấu kính là thấu kính hội tụ, ảnh và vật ngược chiều.

  Như vậy trước khi dời vật: \({{\rm{k}}_{\rm{1}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{f}}}{{{\rm{f}} - {{\rm{d}}_{\rm{1}}}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{f}}}{{{\rm{f}} - {\rm{30}}}}{\rm{ < 0}}\)

  -   Dời vật đến vị trí khác tạo ảnh ảo cách thấu kính 20cm, ảnh và vật cùng chiều.

  Như vậy sau khi dời vật: \({{\rm{k}}_{\rm{2}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{f}} - {\rm{d}}_{\rm{2}}^{\rm{'}}}}{{\rm{f}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{f + 20}}}}{{\rm{f}}}{\rm{ > 0}}\)

  -  Vì hai ảnh có cùng độ lớn, khác tính chất nên: k2 = –k1.

   \(\frac{{{\rm{f  +  20}}}}{{\rm{f}}}{\rm{  = }} - \frac{{\rm{f}}}{{{\rm{f}} - {\rm{30}}}}\)  → \({\rm{(f  +  20)(f}} - {\rm{30)  = }} - {{\rm{f}}^{\rm{2}}}\)

  → \({{\rm{f}}^{\rm{2}}} - {\rm{5f}} - {\rm{300 = 0}} \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} f{\rm{ }} = {\rm{ }}20cm\\ f{\rm{ }} = - 15cm \end{array} \right.\)   

  Vì thấu kính là hội tụ nên tiêu cự của thấu kính phải dương vì thế tiêu cự của thấu kính là f = 20cm.

    bởi hà trang 17/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF