AMBIENT

Tính R2 để công suất mạch ngoài gồm điện trở R1= 0,5 Ω mắc nối tiếp với một biến trở R2 cực đại

bởi Nguyễn Sơn Ca 14/09/2018

Cho mạch điện kín gồm guồn điện có suất điện động và điện trở trong là E = 12V; r = 2Ω. Mạch ngoài gồm điện trở R1= 0,5 Ω mắc nối tiếp với một biến trở R2 . 

a. Tính R2 để công suất mạch ngoài cực đại và tính công suất cực đại đó.

b. Tính R2 để công suất trên R2 cực đại và tính công suất cực đại đó.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Công suất mạch ngoài: \(P=I^2(R_1+R_2)\), mà \(I=\dfrac{E}{R_1+R_2+r}\)

  \(\Rightarrow P= (\dfrac{E}{R_1+R_2+r})^2.(R_1+R_2)\), Đặt \(x=R_1+R_2\)

  \(\Rightarrow P= (\dfrac{E}{x+r})^2.x=\dfrac{E^2x}{x^2+2xr+r^2}=\dfrac{E^2}{x+\dfrac{r^2}{x}+2r}\)

  Pmax khi mẫu số min, mà \(x+\dfrac{r^2}{x}\ge 2\sqrt{x.\dfrac{r^2}{x}}=2r\)(dẫu '=' xảy ra khi \(x=r\))

  Vậy \(P_{max}=\dfrac{E^2}{4r}=18W\), khi \(R_1+R_2=R \) \(\Rightarrow R_2=1,5\Omega\)

  bởi Nguyễn Thành 14/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>