Tính điện dung của một tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm và đặt trong không khí

bởi Thu Hang 11/09/2018

Cho một tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm và đặt trong không khí . Hai bản cách nhau 2mm.

a) Tính diện tích dung của tụ diện đó.

b) Có thể đặt một hiệu diện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai bản của tụ điện đó ? Cho biết điện trường đánh thủng đối với không khí là 3 .106 V /m

Câu trả lời (2)

 • Tụ điện phẳng có hai bản cực hình tròn bán kính R = 2 cm ( = 2 . 10-2 m ) đặt trong không khí hai bản cách nhau d = 2mm = 2 . 10-3 m

  a) Điện dung tụ điện :

            C = \(\frac{S}{9.10^94\pi d}=\frac{\pi R^2}{9.10^94\pi d}=\frac{R^2}{9.10^94d}\)

  Thay số tính được :

            C = \(\frac{\left(2.10^2\right)^2}{9.10^9.4.2.10^{-3}}=5,56pF\)

  b) Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào 2 bản cực với Fgh = 3 .106 ( V / m ) là :   Ugh = Egh . d = 3 . 106 . 2 . 10-3 = 6000 ( V )

  bởi Khánh Linh 11/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ugh = = 6000 ( V )

  bởi Sún TV 11/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan