Tính CĐĐT đặt tại đỉnh thứ 4 của hình vuông cạnh bằng 30cm trong không khí có 3 điện tích dương q1=q2=q3=q=5×0.000000001

bởi Nguyễn Vũ Khúc 14/09/2018

Ba điện tích dương q1=q2=q3=q=5×0.000000001 đặt tại 3 đỉnh liên tiếp của hình vuông cạnh bằng 30cm trong không khí.Cường độ điện trường ở đỉnh thứ 4 có độ lớn là

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan