YOMEDIA

Tìm vị trí đặt điện tích q0 để hệ ba điện tích giống nhau q1 = q2 =q3 = 6.10-7C tại ba đỉnh của một tam giác đều cân bằng

bởi Nguyễn Minh Hải 05/09/2018

Tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a người ta đặt ba điện tích giống nhau q1 = q2 =q3 = 6.10-7C, Phải đặt điện tích q0 tại đâu và có điện tích bằng bao nhiêu để hệ cân bằng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Đặt tại trọng tâm của tam giác và có giá trị:

    q0=\(\dfrac{-q}{\sqrt{3}}=\dfrac{-6\cdot10^{-7}}{\sqrt{3}}C.\)

    bởi Nguyễn Nguyễn 05/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA