Tìm công của một lực điện tác dụng lên 1 electron ?

bởi Nguyễn Tâm 10/09/2019

công của một lực điện tác dụng lên 1 electron sinh ra khi nó làm electron di chuyển từ điểm có điện thế -10V đến điểm có điện thế 40V

Câu trả lời (1)

  • https://www.google.com/search?q=%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+m%E1%BB%99t+l%E1%BB%B1c+%C4%91i%E1%BB%87n+t%C3%A1c+d%E1%BB%A5ng+l%C3%AAn+1+electron+sinh+ra+khi+n%C3%B3+l%C3%A0m+electron+di+chuy%E1%BB%83n+t%E1%BB%AB+%C4%91i%E1%BB%83m+c%C3%B3+%C4%91i%E1%BB%87n+th%E1%BA%BF+-10V+%C4%91%E1%BA%BFn+%C4%91i%E1%BB%83m+c%C3%B3+%C4%91i%E1%BB%87n+th%E1%BA%BF+40V&oq=%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+m%E1%BB%99t+l%E1%BB%B1c+%C4%91i%E1%BB%87n+t%C3%A1c+d%E1%BB%A5ng+l%C3%AAn+1+electron+sinh+ra+khi+n%C3%B3+l%C3%A0m+electron+di+chuy%E1%BB%83n+t%E1%BB%AB+%C4%91i%E1%BB%83m+c%C3%B3+%C4%91i%E1%BB%87n+th%E1%BA%BF+-10V+%C4%91%E1%BA%BFn+%C4%91i%E1%BB%83m+c%C3%B3+%C4%91i%E1%BB%87n+th%E1%BA%BF+40V&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

    bởi Sún TV 11/09/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan