YOMEDIA
ZUNIA12

Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều \(\overrightarrow{E}\), \(\alpha =\widehat{ABC}=60{}^\circ ,\,\,\overrightarrow{AB}\uparrow \uparrow \overrightarrow{E}\) (hình vẽ). Biết \(BC=6cm\), hiệu điện thế \({{U}_{BC}}=120V\).

a) Tìm \({{U}_{AC}},\,\,{{U}_{BA}}\) và cường độ điện trường E?

b) Đặt thêm ở C điện tích điểm \(q={{9.10}^{-10}}C\). Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Vì \(\overrightarrow{AB}\uparrow \uparrow \overrightarrow{{{E}_{1}}}\) nên ta sẽ chiếu lên AB.

  Ta có \(\overrightarrow{AC}\) vuông góc với AB nên hình chiếu bằng 0, suy ra \({{U}_{AC}}=0\)

  Ta có \({{d}_{BC}}=\overline{{B}'{C}'}=BA\) nên ta có

  \({{U}_{BC}}=E.BA={{U}_{BA}}=120V,\,\,E=\frac{{{U}_{BA}}}{BA}=\frac{120}{\frac{BC}{2}}=\frac{120}{0,03}=4000\left( V/m \right)\)

  b) Cường độ điện trường do điện tích q gây ra tại A:

  \({{E}_{1}}=\frac{kq}{A{{C}^{2}}}=\frac{kq}{\left( BC.\sin 60{}^\circ  \right)}=3000\left( V/m \right)\)

  Cường độ điện trường tổng hợp gây ra ở A là \(\overrightarrow{{{E}_{A}}}=\overrightarrow{E}+\overrightarrow{{{E}_{1}}}\), vì 2 vectơ này vuông góc với nhau nên

  \(\Rightarrow {{E}_{A}}=\sqrt{{{E}^{2}}+E_{1}^{2}}=\sqrt{{{3000}^{2}}+{{4000}^{2}}}=5000\left( V/m \right)\)

    bởi Bùi Anh Tuấn 15/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF