YOMEDIA
UREKA

Một proton bay theo phương của môt đường sức điện trường. lúc ở điểm A nó có vận tốc \(2,{{5.10}^{4}}m/s\), khi đến điểm B vận tốc của nó bằng không. Biết nó có khối lượng \(1,{{67.10}^{-27}}kg\) và có điện tích \(1,{{6.10}^{-19}}C\). Điện thế tại A là 500V, tìm điện thế tại B?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(A={{W}_{d2}}-{{W}_{d1}}=\frac{mv_{1}^{2}}{2}=-q\left( {{V}_{A}}-{{V}_{B}} \right)\) (do vận tốc nó giảm dần)

    \(\Rightarrow {{V}_{A}}+\frac{mv_{1}^{2}}{2q}={{V}_{B}}=500+\frac{1,{{67.10}^{-27}}.{{\left( 2,{{5.10}^{4}} \right)}^{2}}}{2.1,{{6.10}^{-19}}}=503,3V\)

      bởi Thụy Mây 15/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON