YOMEDIA
UREKA

Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 15 cm đến 50 cm, đặt mắt sát vào thị kính của kính hiển vi mà vật kính và thị kính có tiêu cự lần lượt là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác có thể là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Độ bội giác theo định nghĩa: \(G=\frac{\alpha }{{{\alpha }_{0}}}=\frac{\tan \alpha }{\tan {{\alpha }_{0}}}=\frac{\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{d}_{M}}}}{\frac{AB}{O{{C}_{C}}}}=\frac{\left| {{k}_{1}}{{k}_{2}} \right|O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=-\frac{d_{1}^{/}d_{2}^{/}}{{{d}_{1\grave{\ }}}{{d}_{2}}}\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}\)

  \(\Rightarrow G=\frac{d_{1}^{/}O{{C}_{C}}}{{{d}_{1}}{{d}_{2}}}=\frac{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}{{{f}_{1}}}.\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{2}}}=\frac{\ell -{{d}_{2}}-{{f}_{1}}}{{{f}_{1}}}.\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{2}}}=\frac{\delta +{{f}_{2}}-{{d}_{2}}}{{{f}_{1}}}.\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{2}}}\)

  + Khi ngắm chừng ở điểm cực cận: \({{d}_{M}}=O{{C}_{C}}=15cm\Rightarrow d_{2}^{/}=-15cm\)

  \(\Rightarrow {{d}_{2}}=\frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=\frac{60}{19}\Rightarrow {{G}_{C}}=\frac{\delta +{{f}_{2}}-{{d}_{2}}}{{{f}_{1}}}.\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{2}}}=160\)

  + Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn: \({{d}_{M}}=O{{C}_{V}}=50cm\Rightarrow d_{2}^{/}=-50cm\)

  \(\Rightarrow {{d}_{2}}=\frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=\frac{100}{27}\Rightarrow {{G}_{V}}=\frac{\delta +{{f}_{2}}-{{d}_{2}}}{{{f}_{1}}}.\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{2}}}=132\)

  \(\Rightarrow 132\le G\le 160\)

    bởi Hữu Nghĩa 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF