YOMEDIA
UREKA

Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 45 cm. Người này đặt mắt sát vào thị kính của một kính hiển vi và quan sát được ảnh của một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Cho biết tiêu cự của vật kính băng 1 cm, tiêu cự của thị kính bằng 5 cm, độ dài quang học của kính hiển vi bằng 10 cm. Khi đó khoảng cách từ vật đến vật kính là d1 và độ bội giác của ảnh là G. Giá trị d1G gần giá trị nào nhất sau đây?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Khi trong trạng thái không điều tiết: \({{d}_{M}}=O{{C}_{V}}=45cm\Rightarrow d_{2}^{/}=-45cm\)

  \(\Rightarrow {{d}_{2}}=\frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=4,5\Rightarrow d_{1}^{/}=\ell -{{d}_{2}}=11,5\Rightarrow {{d}_{1}}=\frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=\frac{23}{21}\)

  + Số bội giác: \(G=\frac{\alpha }{{{\alpha }_{0}}}\approx \frac{\tan \alpha }{\tan {{\alpha }_{0}}}=\frac{\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{d}_{M}}}}{\frac{AB}{O{{C}_{C}}}}=\frac{\left| {{k}_{1}}{{k}_{2}} \right|O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=-\frac{d_{1}^{/}d_{2}^{/}}{{{d}_{1}}{{d}_{2}}}.\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=\frac{d_{1}^{/}O{{C}_{C}}}{{{d}_{1}}{{d}_{2}}}\)

  \(\Rightarrow G=\frac{d_{1}^{/}O{{C}_{C}}}{{{d}_{1}}{{d}_{2}}}=\frac{11,5.15}{\frac{23}{21}.4,5}=35={{d}_{1}}G=38,3\left( cm \right)\)

    bởi Huy Hạnh 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF