YOMEDIA
ZUNIA12

Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 0,4 cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm, đặt cách nhau 20 cm. Một người có điểm cực viễn cách mắt 44 cm và có điểm cực cận cách mắt 27 cm, đặt mắt sát thị kính để quan sát một vật nhỏ AB cao 0,01 cm. Vật đặt cách vật kính một đoạn d1 = 0,41 cm thì người đó?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + \({{d}_{1}}=0,41\Rightarrow d_{1}^{/}=\frac{{{d}_{1}}{{f}_{1}}}{{{d}_{1}}-{{f}_{1}}}=16,4\Rightarrow {{d}_{2}}=\ell -d_{1}^{/}=3,6\Rightarrow d_{2}^{/}=\frac{{{d}_{2}}{{f}_{2}}}{{{d}_{2}}-{{f}_{2}}}=-36\)

  \(\Rightarrow {{d}_{M}}=-d_{2}^{/}=36\in \left[ O{{C}_{C}};O{{C}_{V}} \right]\Rightarrow \) Mắt nhìn thấy ảnh.

  \(\Rightarrow \left| k \right|=\left| {{k}_{1}}{{k}_{2}} \right|=\left| \frac{d_{1}^{/}d_{2}^{/}}{{{d}_{1}}{{d}_{2}}} \right|=\left| \frac{16,4.36}{0,41.3,6} \right|=400\)

  + \(\left\{ \begin{align}

    & \alpha =\approx \tan \alpha =\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{d}_{M}}}=\frac{\left| k \right|AB}{{{d}_{M}}}=400.\frac{0,01}{36}=\frac{1}{9}\left( rad/s \right) \\

   & G=\frac{\alpha }{{{\alpha }_{0}}}\approx \frac{\tan \alpha }{\tan {{\alpha }_{0}}}=\frac{\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{d}_{M}}}}{\frac{AB}{O{{C}_{C}}}}=\left| k \right|\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=400.\frac{27}{36}=300 \\

  \end{align} \right.\)

    bởi con cai 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON