YOMEDIA
UREKA

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 2 cm, thị kính có tiêu cự 4 cm được đặt cách nhau một khoảng không đổi 16 cm. Một người mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 24 cm, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát vật nhỏ AB mà mắt không phải điều tiết. Nếu góc trông ảnh là 0,02 rad thì?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\Rightarrow {{d}_{2}}={{f}_{2}}=4kd_{1}^{/}=\ell -{{d}_{2}}=12\Rightarrow {{d}_{1}}=\frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=2,4\Rightarrow \left| {{k}_{1}} \right|=\left| \frac{d_{1}^{/}}{{{d}_{1}}} \right|=5\)

  + Số bội giác: \({{G}_{\infty }}=\frac{\delta O{{C}_{C}}}{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=\frac{10.24}{2.4}=30\)

  + Góc trông ảnh: \(\alpha \approx \tan \alpha =\frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{A}_{2}}{{O}_{2}}}=\frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{{{A}_{1}}{{O}_{2}}}=\frac{\left| {{k}_{1}} \right|AB}{{{A}_{1}}{{O}_{2}}}\)

  \(\Rightarrow AB=\frac{\alpha {{f}_{2}}}{\left| {{k}_{1}} \right|}=\frac{0,02.4}{5}=0,016\left( cm \right)\)

    bởi Nhật Duy 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON