YOMEDIA
NONE

Một electron chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364 V/m. Electron xuất phát từ điểm M với vận tốc \(3,{2.10^6}m/s.\) Vecto vận tốc \(\overrightarrow v \) cùng hướng với đường sức điện. Hỏi :

a, Electron đi được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không ?

b, Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát, electron lại trở về điểm M ?

Cho biết electron có điện tích \( - 1,{6.10^{ - 19}}C\) và khối lượng \(9,{1.10^{ - 31}}kg.\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • a, Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có thể viết \({{m{v^2}} \over 2} = qEs.\) Ta tính được s = 0,08 m.

    b, Gia tốc của electron \(a = {{qE} \over m} = {64.10^{12}}m/{s^2}.\) Thời gian electron di từ M đến khi lại trở về M là \(t = 2{v \over a} = 0,1\mu s.\)

      bởi Thành Tính 05/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON