YOMEDIA
ZUNIA12

Một đi-ôt bán dẫn có lớp chuyển tiếp p – n lí tưởng và cường độ dòng điện chạy qua lớp chuyển tiếp liên hệ với hiệu điện thế đặt giữa hai cực của đi-ôt theo hệ thức: I = I0(\({{\text{e}}^{\frac{\text{eU}}{\text{kT}}}}\text{-1}\)), với I0 phụ thuộc vào chất bán dẫn nhưng không phụ thuộc vào U hay I; U > 0 nếu lớp chuyển tiếp phân cực thuận và ngược lại.

a)Vẽ phác đồ thị của hàm số này với I0 = 1mA; -0,5V < U < 0,15V.

b)Tính hệ số chỉnh lưu của đi-ôt này ở hiệu điện thế 0,1V và 0,5V.

Cho hằng số Bôn-zơ-man k = 1,38.10-23(J/K); hệ số chỉnh lưu của một hiệu điện thế nào đó là tỉ số giữa dòng điện thuận và dòng điện ngược của hiệu điện thế đó; ở nhiệt độ phòng kT = 0,025eV.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)Đồ thị của I theo U: Hình vẽ.

  b)Hệ số chỉnh lưu của đi-ôt

  Ta có:  Ing = I0; Ith = \({{\text{I}}_{0}}{{\text{e}}^{\frac{\text{eU}}{\text{kT}}}}\) (khi U đủ lớn).

  =>        η = \(\frac{{{\text{I}}_{\text{th}}}}{{{\text{I}}_{\text{ng}}}}\text{ = }{{\text{e}}^{\frac{\text{eU}}{\text{kT}}}}\)

  Với U = 0,1V thì η1 = \({{\text{e}}^{\frac{\text{e}\text{.0,1V}}{\text{0,025eV}}}}\text{ = }{{\text{e}}^{4}}\text{ = 55}\); với U = 0,5V thì η2 = \({{\text{e}}^{\frac{\text{e}\text{.0,5V}}{\text{0,025eV}}}}\text{ = }{{\text{e}}^{20}}\text{ = 4,9}\text{.1}{{\text{0}}^{8}}\).

  Vậy: Hệ số chỉnh lưu của đi-ôt ứng với hiệu điện thế 0,1V là η1 = 55; ứng với η2 = 4,9.108.

    bởi Ngoc Tiên 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF