YOMEDIA
ZUNIA12

Một chùm hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 106 V. Sau khi tăng tốc, chùm hạt bay vào từ trường đều cảm ứng từ B = 1,8T. Phương bay của chùm hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết hạt α có khối lượng m = 6,67.10-27 kg và điện tích q = 3,2.10-19 C. Vận tốc hạt α khi nó bắt đầu bay vào từ trường và độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Công của electron khi được gia tốc bởi hiệu điện thế U: A = |q|U

  Theo định lý biến thiên động năng ta có: Wđ2 – Wđ1 = A

  Vì bỏ qua vận tốc của electron khi mới bắt đầu được gia tốc bởi hiệu điện thế U nên Wđ1 = 0

  \( \Rightarrow \frac{1}{2}m{v^2} = \left| e \right|U \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2\left| e \right|U}}{m}}  = \sqrt {\frac{{2.3,{{2.10}^{ – 19}}{{.10}^6}}}{{6,{{67.10}^{ – 27}}\:}}}  = 9,{8.10^6}m/s\)

  Phương bay của chùm hạt vuông góc với đường cảm ứng từ \(\alpha  = \left( {\vec B;\vec v} \right) = {90^0}\)

  Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt: \(f = \left| q \right|Bv.\sin 90 = 3,{2.10^{ – 19}}.1,8.9,{8.10^6} = 5,{64.10^{ – 12}}N\)

    bởi thu hằng 10/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON