YOMEDIA
ZUNIA12

Một bóng đèn loại 220V-100W sáng bình thường khi nhiệt độ dây tóc là 2000oC. Xác định điện trở của đèn khi không thắp sáng (ở 20oC), biết rằng dây tóc của đèn làm bằng vônfram có hệ số nhiệt điện trở là α = 4,5.10-3K-1.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • -Điện trở của đèn khi thắp sáng bình thường là: R = \(\frac{\text{U}_{\text{dm}}^{\text{2}}}{{{\text{P}}_{\text{dm}}}}\text{ = }\frac{{{220}^{2}}}{100}\) = 484Ω.

    -Mặt khác: R = R0[1 + α(t – t0)] => R0 = \(\frac{\text{R}}{\text{1 +  }\!\!\alpha\!\!\text{ (t - }{{\text{t}}_{\text{0}}}\text{)}}\text{ = }\frac{484}{1+4,{{5.10}^{-3}}(2000-20)}\) = 49Ω.

    Vậy: Điện trở của đèn khi không thắp sáng (ở 20oC) là R0 = 49Ω.

      bởi hà trang 23/02/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF