YOMEDIA
ZUNIA12

Một bộ nguồn điện có suất điện động \(\xi\) = 24 V, điện trở trong \(r = 6\Omega \) dùng để thắp sáng các bóng đèn loại 6V – 3W.

a, Có thể mắc tối đa mấy bóng đèn để các đèn đều sáng bình thường và phải mắc chúng như thế nào ?

b, Nếu chỉ có sáu bóng đèn thì phải mắc chúng như thế nào để các bóng sáng bình thường. Trong các cách mắc đó cách nào lợi hơn ?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • a, Gọi N là số bóng đèn được thắp sáng. Nếu chúng đều sáng bình thường thì công suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài là P = 3N.

  Mặt khác, theo định luật Ôm :

  \(P = UI = \left( {\xi - rI} \right)I = 24I - 6{I^2}\)

  Như vậy ta có \(3N = 24I - 6{I^2}\)

  Suy ra phương trình:

  \(2{I^2} - 8I + N = 0\,\,\,(1)\)

  Để xác định cường độ mạch chính I. Muốn cho phương trình đó có nghiệm phải có :

  \(\Delta ' \ge 0 \Rightarrow 16 - 2N \ge 0\)

  Hay \(N \le 8\).

  Vậy số bóng đèn tối đa là 8 bóng.

  Với N = 8 phương trình (1) có nghiệm I = 2 A.

  Giả sử số bóng đèn đó được mắc thành m dãy, mỗi dãy có n bóng. Biết cường độ định mức của bóng đèn là :

  \({I_đ} = {{{P_đ}} \over {{U_đ}}} = {3 \over 6} = 0,5A\)

  Ta phải có \(I = m{I_đ}\)

  Suy ra: \(m = {I \over {{I_đ}}} = {2 \over {0,5}} = 4\) dãy

  Và: \(n = {N \over m} = {8 \over 4} = 2\) bóng đèn

  b, Thay N = 6 vào (1) ta được : \({I_1} = 1A\) và \({I_2} = 3A\)

  Với \({I_1} = 1A\):

  \(m = {{{I_1}} \over {{I_đ}}} = 2\) dãy

  Và \(n = {N \over m} = {6 \over 2} = 3\) bóng đèn

  Công suất nguồn điện là :

  \(P_{\xi_1} = \xi{I_1} = 24W\)

  Và công suất điện ở mạch ngoài là :

  \(P = N{P_đ} = 6.3 = 18{\rm{W}}\)

  Từ đó, hiệu suất nguồn điện là :

  \({H_1} = {P \over {{P_{{\xi_1}}}}} = {{18} \over {24}} = 0,75 = 75\% \)

  Với \({I_2} = 3A\):

  \(m = {{{I_2}} \over {{I_đ}}} = 6\) dãy

  Và \(n = {N \over m} = {6 \over 6} = 1\) bóng đèn

  Công suất nguồn điện là :

  \({P_{{\xi_2}}} = \xi{I_2} = 72W\)

  Và công suất điện ở mạch ngoài là :

  \(P = N{P_đ} = 18W\)

  Từ đó, hiệu suất nguồn điện là :

  \({H_{{\xi_2}}} = {P \over {{P_{{\xi_2}}}}} = {{18} \over {72}} = 0,25 = 25\% \)

  Như vậy cách mắc 6 bóng đèn thành 2 dãy, mỗi dãy có 3 bóng đèn thì có lợi hơn.

    bởi Nguyễn Trung Thành 05/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON