YOMEDIA
ZUNIA12

Khối lượng nguyên tử của đồng là A = 64 (g/mol); khối lượng riêng của đồng là D = 8,9.103(kg/m3); hóa trị của đồng là n = 2.

a)Tính mật độ electron trong đồng.

b)Một dây dẫn bằng đồng có tiết diện 15mm2 mang dòng điện I = 20A. Tính tốc độ trung bình của electron trong chuyển động có hướng trong dây đồng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)Mật độ electron trong đồng

  Ta có: \({{\text{n}}_{0}}\text{ = }\frac{\text{nD}{{\text{N}}_{\text{A}}}}{\text{A}}\text{ = }\frac{2.8,{{9.10}^{3}}.6,{{023.10}^{23}}}{{{64.10}^{-3}}}\) = 1,67.1029/m3.

  Vậy: Mật độ electron trong đồng là n0 = 1,67.1029/m3.

  b)Tốc độ trung bình của electron trong chuyển động có hướng trong dây đồng

  Ta có: I = n0eSv => v = \(\frac{\text{I}}{{{\text{n}}_{\text{0}}}\text{eS}}\text{ = }\frac{20}{1,{{67.10}^{29}}.1,{{6.10}^{-19}}{{.30.10}^{-6}}}\) = 0,25.10-4(m/s).

  Vậy: Tốc độ trung bình của electron trong chuyển động có hướng trong dây đồng là v = 0,25.10-4(m/s).

    bởi Co Nan 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF