YOMEDIA
ZUNIA12

Dòng điện chạy qua sợi dây sắt tiết diện S = 0,64 (mm2) có cường độ I = 24(A). Sắt có nguyên tử lượng A = 56.10-3 (kg/mol), khối lượng riêng D = 7,8.103 (kg/m3) và điện trở suất \(\rho =9,68.10^{-8}(\Omega m)\) . Electron có điện tích –e = - 1,6.10-19 C , khối lượng m = 9,1.10-31 (kg). Tính :

a) Mật độ electron n và cường độ điện trường E trong dây sắt ?

b) Độ linh động \(\mu _{0}\) của các electron ?

c) Vận tốc trôi trung bình của các electron ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Mật độ dòng điện :  \(j=\frac{I}{S}=\frac{24}{0,64.10^{-6}}=37,5(A/m^{2})\)

            Mật độ electron tự do trong dây sắt :\(n=\frac{N_{A}.D}{M}=0,84.10^{29}\)  (electron / m3).

            Cường độ điện trường :\(E=\rho .j=\)   3,63 (V/m).

  b) Độ linh động của electron

          \(\mu =\frac{1}{\rho .n.e}=7,69.10^{-4}\)   ( m2/ Vs).

  c) Vận tốc trôi trung bình

         \(n=\frac{j}{n.e}\)    = 2,93.10-3 (m/s). 

    bởi My Van 15/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF