YOMEDIA
ZUNIA12

Đặt điện áp \(u={{U}_{0}}\cos (100\pi t)\)V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm \({{t}_{1}}\), điện áp tức thời của các phần tử R, L, C lần lượt là 30V, -160 V, 80 V. Tại thời điểm \({{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,125s\), điện áp tức thời của các phần tử R, L, C lần lượt là 40 V, 120 V, -60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Theo bài ra ta có \(\left\{ \begin{array}{l} \omega = 100\pi \\ T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{1}{{50}}s \end{array} \right. \to {t_2} = {t_1} + 0,125s = {t_1} + 6T + \frac{T}{4}\)

    → Tức là các véc tơ uR, uL, uC lần lượt quay thêm góc 900

    → \(\left\{ \begin{array}{l} {U_R} = \sqrt {{{30}^2} + {{40}^2}} = 50{\mkern 1mu} V\\ {U_{0L}} = \sqrt {{{160}^2} + {{120}^2}} = 200{\mkern 1mu} V\\ {U_{0C}} = \sqrt {{{80}^2} + {{60}^2}} = 100{\mkern 1mu} V \end{array} \right. \to {U_0} = 50\sqrt 5 {\mkern 1mu} V \to U = 25\sqrt {10} {\mkern 1mu} V\) 

      bởi Ánh tuyết 17/02/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF