YOMEDIA
ZUNIA12

Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch là bao nhiêu?

Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó mắc nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai cực nguồn là 12 V. 

A. 1 A và 14 V.

B. 0,5 A và 13 V.

C. 0,5 A và 14 V.

D. 1 A và 13 V.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Điện trở mạch ngoài \({R_b}{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} \frac{8}{2}{\mkern 1mu} + {\mkern 1mu} 8{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} 12{\mkern 1mu} {\rm{\Omega }}.\)

  Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn:

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {U{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} E{\mkern 1mu} - Ir{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} E{\mkern 1mu} - \frac{E}{{R{\mkern 1mu} + {\mkern 1mu} r}}.r}\\ {\:\:\:\:{\mkern 1mu} = E{\mkern 1mu} - {\mkern 1mu} \frac{E}{{12 + 2}}.2{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} 12{\mkern 1mu} }\\ { \Rightarrow E{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} 14{\mkern 1mu} V}\\ { \Rightarrow I{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} \frac{E}{{R{\mkern 1mu} + {\mkern 1mu} r}} = \frac{{14}}{{12 + 2}} = 1{\mkern 1mu} A.} \end{array}\)

  Chọn A

    bởi Lê Tấn Vũ 19/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON