Cần đặt vào Catot và Anot hiệu điện thế bao nhiêu thì dòng quang điện bị triệt tiêu ?

bởi Thiên Mai 26/04/2019

Lanđa = 0.4 um và A = 2eV để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt giữa catot và anot một hđt bằng 

Câu trả lời (1)

 • sử dụng công thức Eisteinh ta thu được

  \(hf = A+ eU_h\)

  => \(eU_h = \frac{hc}{\lambda}-A = \frac{6.625.10^{-34}3.10^8}{0.4.10^{-6}}-2.1,6.10^{-19}=1,77.10^{-19}J\)

  => \(U_h= 1,105V.\) 

  Như vậy cần đặt vào Catot và Anot hiệu điện thế 1,105 V thì dòng quang điện bị triệt tiêu.

  bởi Dương Ca Cherry 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan