Cảm ứng từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

bởi Trần Thị Thu Vân ngày 25/01/2018

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm trong không khí dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8cm. Tính cảm ứng từ tại M

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan