YOMEDIA
UREKA

Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho \(\overrightarrow{E}\parallel CA\). Cho \(AB\bot AC\) và \(AB=6cm,\,\,AC=8cm\).

a) Tính cường độ điện trường \(E,\,\,{{U}_{AB}}\) và \({{U}_{BC}}\). Biết \({{U}_{CD}}=100V\) (D là trung điểm của AC)

b) Tính công của lực điện trường khi electron di chuyển từ \(B\to C\), từ \(B\to D\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D là

  \({{U}_{CD}}=E.CD=\frac{E.CA}{2}\Rightarrow E=\frac{2{{U}_{CD}}}{CA}=2500\left( V/m \right)\)

  Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B. \(\overrightarrow{AB}\) vuông góc với \(\overrightarrow{E}\) nên \({{U}_{AB}}=0V\)

  Hiệu điện thế giữa hai điểm B và C

  \({{U}_{BC}}=-E.CA=-2500.0,08=-200V\)

  b) Công của lực điện trường khi electron di chuyển từ \(B\to C\)

  \({{A}_{BC}}=-eE.AC=1,{{6.10}^{-19}}.2500.0,08=3,{{2.10}^{-17}}J\)

  Công của lực điện trường khi electron di chuyển từ \(B\to D\)

  \({{A}_{BD}}={{A}_{AD}}=\frac{1}{2}{{A}_{BC}}=1,{{6.10}^{-17}}J\)

    bởi Thúy Vân 15/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF