ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính CE biết AC = 16 cm và AB, BC, AC tỉ lệ với 3, 7, 5

Bài 2: Cho tam giác ABC có AB, BC, AC tỉ lệ với 3, 7, 5. Các đường phân giác AD, BE, CI cắt nhau tại O.

a, Tính CE biết AC = 16 cm.

b, Tính BC biết CD - DB = 4 cm.

c, Tính OE/OB. d, CMR: AI/ IB . BD/ DC . EC/ EA = 1

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hình tự vẽ

  a)BE là đường p/g \(\Delta ABC\)

  \(\Rightarrow\dfrac{EA}{EC}=\dfrac{AB}{BC}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{EA}{EC}=\dfrac{3}{7}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{EA}{3}=\dfrac{EC}{7}=\dfrac{EA+EC}{3+7}=\dfrac{8}{5}\)

  \(\Rightarrow CE=\dfrac{56}{5}\left(cm\right)\);\(EA=\dfrac{24}{5}\)

  b)TT\(\Rightarrow\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{AB}{AC}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{3}{5}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{BD}{3}=\dfrac{DC}{5}=\dfrac{DC-DB}{5-3}=2\)

  \(\Rightarrow BD=6;DC=10\)

  \(\Rightarrow BC=16\left(cm\right)\)

  c)OA là đường p/g \(\Delta ABE\)

  \(\Rightarrow\dfrac{OE}{OB}=\dfrac{AE}{AB}\)

  Lại có AC=16 \(\Rightarrow AB=\dfrac{48}{5}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{OE}{OB}=\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{\dfrac{24}{5}}{\dfrac{48}{5}}=\dfrac{1}{2}\)

  d)\(\dfrac{AI}{IB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{EC}{EA}=1\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{AC}{BC}\cdot\dfrac{AB}{AC}\cdot\dfrac{BC}{BA}=1\)(luôn đúng điều này có được từ các đường phân giác trong \(\Delta ABC\))

    bởi Thu Hằng Hoàng 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1