Tìm x để C=x^3/x^2-4-x/x-2-2/x+2 xác định

bởi Thùy Nguyễn 22/02/2019

Cho biểu thức :

C=\(\dfrac{x^3}{x^2-4}-\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+2}\)

a. Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức C được xác định

b. Tìm x để C=0

c. Tìm giá trị của x để C nhận giá trị dương

Câu trả lời (1)

 • a)

  ĐKXĐ: x ≠ 2 và x ≠ -2

  b)

  \(\dfrac{x^3}{x^2-4}-\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+2}=0\)

  <=> \(\dfrac{x^3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\dfrac{x\left(x+2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\dfrac{2\left(x-2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}=0\)

  =>\(x^3-x\left(x+2\right)-2\left(x-2\right)=0\)

  <=> \(x^3-x^2-4x+4=0\)

  <=> \(x^2\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=0\)

  <=> \(\left(x-1\right)\left(x^2-4\right)=0\)

  <=> (x - 1 )(x - 2)(x + 2)=0

  Vậy x - 1 =0 hoặc x - 2 =0 hoặc x + 2 =0

  1) x - 1 =0

  <=> x =1 ( thỏa mãn ĐKXĐ)

  2) x - 2 =0

  <=> x =2 ( không thỏa mãn ĐKXĐ)

  3) x + 2=0

  <=> x = -2 ( không thỏa mãn ĐKXĐ)

  Vậy phương trình có nghiệm x = 1

  bởi Nguyễn son Son 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan