Tìm x biết (x-5)(3-2x)(3x+4)=0

bởi Dương Gia 22/04/2019

a) (x-5)(3-2x)(3x+4)=0

b) 4x+3/5 = 5x+4/3

c) 2x+2/5 + 3/10 = 3x-2/4

d) x+1/x-1 - x-1/x+1 = 16/x^2-1

Câu trả lời (3)

 • a. -4/3

  b. -11/15

  c. 6/5

  d. 4

  bởi Dương Hà Thu 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)(x-5)(3-2x)(3x+4)=0

  <=> x-5 =0 hoặc 3-2x =0 hoặc 3x+4 =0

  1) x-5 =0 <=> x=5

  2) 3-2x =0 <=> x= 3/2

  3) 3x+4=0 <=> x= -4/3

  vậy phương trình đã cho có tập nghiệm: S={5;3/2; -4/3)

  b)4x +3/5 =5x+4/3

  <=> -x = 11/15

  <=> x= -11/15

  c)

  2x+2/5+3/10 = 3x -2/4

  <=> -x = -6/5

  <=> x= 6/5

  d)

  \frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}=\frac{16}{x^{2}-1} (đk: x\neq +-1)

  <=> \frac{(x+1)^{2}-(x-1)^{2}}{(x-1)(x+1)}=\frac{16}{(x-1)(x+1)}

  => (x+1)2 -(x-1)2 =16

  <=> 4x=16

  <=> x=4

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d, 4 nha cậu

  bởi Nguyễn Đức Thuận 02/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan